Poruszeni

autorski cykl warsztatów taneczno-ruchowych

Warsztaty taneczno-ruchowe, które w cyklicznej formie odbywały się na przestrzeni całego roku we współpracy z różnymi instytucjami na terenie Polski.

Praca warsztatowa polegała na wyzwoleniu potencjału twórczego uczestników dzięki użyciu alternatywnych narzędzi kreowania ruchu, praktyk choreograficznych i improwizacyjnych, które miały na celu zwiększenie umiejętności budowania zaufania i świadomości ciała oraz ułatwienie generowania i komponowania ruchu. W pracy warsztatowej skupiałem się na wzbogacaniu wiedzy, zdolności i umiejętności ruchowych uczestników, zarówno w zakresie tworzenia, obserwacji wspólnych działań jak i ich konstruktywnego opiniowania.

Celem warsztatów była praca m. in. z osobami, które z różnych powodów znalazły się w sytuacji wykluczenia społecznego, jak również osobami mającymi utrudniony dostęp do sztuki tańca oraz artystycznej edukacji.

Warsztaty z Grupą Teatralną „Nowi w Nowym” im. W. Deneki. Zajęcia odbyły się w ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Na Tak”.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie” Poznań
wtzprzylesie.pl

Warsztaty z grupą osób głuchych, niewidomych i głuchoniewidomych, pracowników i wolontariuszy Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Wielkopolskiej Jednostki Wojewódzkiej

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Wielkopolska Jednostka Wojewódzka
Poznań
wielkopolskietpg.wordpress.com

Warsztaty z grupą aktorów, opiekunów i pracowników Teatru 21 oraz z zainteresowanymi pracą z osobami z niepełnosprawnościami

Teatr 21 Warszawa
teatr21.pl

Warsztaty odbyły się w ramach Centrum Sztuki Włączającej DOWNTOWN. To działanie realizowane przez Biennale Warszawa i Fundację Teatr 21.

Warsztaty z grupą sześciorga mężczyzn

Areszt Śledczy Poznań
sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-poznaniu

Warsztaty z grupą seniorów, dorosłych i młodzieży często występującymi w roli statystów w repertuarze Teatru Fredry

Teatr Fredry Gniezno
teatr.gniezno.pl

Warsztaty z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela Poznań
lelewel.poznan.pl

Warsztaty z Akademickim Teatrem Granda działającym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Teatr Granda UAM Poznań
facebook.com/teatrgrandauam

Warsztaty z grupą kobiet z lokalnej społeczności sołectwa Kołata

Fundacja „Zawsze Razem” Kołata, gmina Pobiedziska
fundacjazawszerazem.pl

Warsztaty ze studentami Studia Aktorskiego STA

Studio Aktorskie STA Poznań
studiosta.pl/studio-aktorskie

Warsztaty dla studentów kulturoznawstwa UAM w ramach przedmiotu Teatr jako performans

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
kulturoznawstwo.amu.edu.pl

logo

zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego