5 zmysłów. eMotion

Projekt zakładał zapoznanie osób głuchych, borykających się ze znacznymi ubytkami słuchu oraz osób niewidomych i słabowidzących, a także niepełnosprawnych umysłowo z wybranymi aspektami teatru i tańca.