Teatr Wielki w Poznaniu
Le tricorne

libretto: Gregorio Martinez Sierra based on the novel by Pedro Antonio de Arlarçon
music: Manuel de Falla
choreography: Leonid Miasin
reconstruction and delivery: Lorca Massine
set design: Pablo Picasso
dancers: Paweł Kromolicki, Andrzej Płatek, Agata Ambrozińska, Anna Huk, Beata Wrzosek, Ryszard Dłużewicz, Adam Kozal, Wasilij Maslij, Paweł Mikołajczyk, Ewa Misterka, Monika Myśliwiec, Alina Szutarska, Roman Gorłow, koryfeje i zespół baletowy oraz uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu
vocal: Wita Nikołajenko, Jolanta Podlewska
orchestra
Dates

Premiere
February 1st, 1997

Teatr Wielki, Poznań, Poland