School of Dance and Ballet "Fouetté"

Not perfect

2nd price at the “Jugend tanzt” competition (Dortmund, Germany) for Krystyna Szydłowska, student of School of Ballet and Dance Fouette in Poznan.

choreography: Janusz Orlik
soundtrack: To Rococo Rot & I-Sound
dancer: Krystyna Szydłowska
Dates

Premiere
April 12th, 2006, Teatr Muzyczny, Poznań, Poland
Międzynarodowa Gala Baletu, Międzynarodowy Festiwal Młodych Tancerzy

May 6th, 2006, Dietrich Keuning Haus, Dortmund, Germany

May 7th, 2006, Dietrich Keuning Haus, Dortmund, Germany
Jugend tanzt

June 3rd, 2006, City Ballet, Odense, Denmark